BEHANDELINGEN

ORTHOMOLECULAIR

Alle behandelingen vallen onder de noemer Orthomoleculair Therapie.
Lees hieronder verder over de grondslag van waaruit ik werk.

Een speciale pagina is gewijd aan de Darmtherapie, wat als een specialisatie kan
worden gezien binnen een Orthomoleculaire Praktijk.

ZELFGENEZEND VERMOGEN

Orthomoleculaire Geneeskunde richt zich op het zelf-genezend-vermogen van het lichaam. Wanneer het lichaam niet in staat is om zichzelf te genezen, dan ontstaan klachten. Een Orthomoleculair Therapeut bespreekt deze klacht(en) en onderzoekt wat een logische verklaring kan zijn voor de verstoring waarna  hij/zij bepaalt aan welke voedingsstoffen er vermoedelijk een tekort is.  

Een duidelijke uitleg over dit proces vind je in de animatie verderop op deze pagina.

VISIE

Bij het bespreken en onderzoeken (zie werkwijze) van de klachten wordt vanuit de Orthomoleculaire Visie gekeken naar een eventueel tekort (of over suppletie) van micronutriënten. Dit zijn o.a vitamines, mineralen en andere essentiële voedingstoffen.

Het woord ‘Orthomoleculair’ betekent  letterlijk:
"een optimale dosering van moleculen’ in het lichaam."  

BEHANDELING

Wanneer uit onderzoek blijkt dat er sprake is van tekorten van bepaalde micronutriënten dan wordt een Orthomoleculaire Behandeling voorgesteld. Deze behandeling heeft dan als doel door middel van het aanbieden van de juiste micronutriënten, in de juiste hoeveelheid en onderlinge verhouding, de nutriënten status te optimaliseren. Daarbij wordt altijd gekeken naar invloeden op reguliere middelen of supplementen onderling. De behandeling wordt ook wel Orthomoleculaire Therapie genoemd en heeft
dus als hoger doel dat het lichaam het zelfgenezend-vermogen activeert waardoor klachten verdwijnen.

 

ANIMATIE

 
Aangeboden door de MBOG.
 

HOLISTISCHE BENADERING

Houd de balans!

Gezond worden en blijven heeft overigens niet alleen te maken met voeding. Ook onze mentaal/emotionele gezondheid is van invloed op het lichamelijk functioneren. Hoeveel mensen krijgen geen buikklachten op spannende momenten? Wanneer de balans tussen lichaam en geest wordt verstoord, heeft dat gevolgen voor de gezondheid.

Als Orthomoleculaire Therapeut kijk ik daarom ook naar de impact van ervaringen op jouw levenslijn, lifestyle en alles wat daarmee samenhangt. In mijn praktijk heb ik dan ook gekozen voor een een holistische benadering.

VOEDING

Men zegt ook wel dat Orthomoleculaire Geneeskunde synoniem staat voor 'Voedingsgeneeskunde'. Steeds meer wordt in wetenschappelijke onderzoeken de relatie aangetoond tussen voeding en gezondheid. Zo is aangetoond dat slechte voeding een rol speelt bij het ontstaan van welvaartsziektes als kanker, hart- en vaatziekten, diabetes maar ook bij neurodegeneratieve aandoeningen als dementie en parkinson.

Overigens betekent ‘slechte’ voeding niet persé dat iemand een ‘slechte’ eetgewoonte heeft. In deze moderne tijd bevatten ook gezond veronderstelde producten (zoals groentes) minder gezonde nutriënten dan de mens van vroeger is gewend. Dit is er bijvoorbeeld de reden van dat veel mensen te kampen hebben met een tekort aan vitamine D. Kennis en inzicht hebben van deze beïnvloedende factoren en processen vormt een belangrijk onderdeel van mijn professionaliteit als Orthomoleculair Therapeut.

Voor een Orthomoleculair Therapeut betekent ‘voeding’ niet alleen het evalueren van wat iemand aan voedingsstoffen binnen krijgt door te eten of drinken. Bij ‘voeding’ gaat het juist ook om het beschouwen van de factoren en lichamelijke processen die bij iemand de opname,
afbraak en uitscheiding van de noodzakelijke micro nutriënten in het lichaam beïnvloeden.

HIPPOCRATES TEKST

"Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding".

Ruim 2300 jaar oude stelling, meer actueel dan ooit!