Homocysteïne als voorspeller van hart en vaatziekten

De meest gemeten markers voor het in kaart brengen van de risico’s op hart- en vaatziekten zijn de bekende cholesterolwaarden, vaak aangevuld met glucose en tri-glyceriden, HbA1C en verschillende waarden voor lever en nieren. In de praktijk zie ik op de laboratorium-uitslagen die cliënten meenemen slechts zelden dat er ook gekeken wordt naar de waarde van homocysteïne …

Homocysteïne als voorspeller van hart en vaatziekten Lees verder »