Infectie- en autoimmuunziekten

Ik noem deze 2 groepen hier samen omdat ik in de praktijk vaak mensen
zie die een auto-immuunaandoending hebben. Vaak heeft deze zich geopenbaard na een doorgemaakte infectie-ziekte. 

Ondanks dat vaak wordt aangenomen dat deze infectie-ziekte is ‘doorgemaakt’
kan deze nog een grote invloed hebben op de gezondheid, ook al is deze in het bloed
vaak niet meer aantoonbaar met de standaard testen (Elisa)

Voorbeeld van deze aandoeningen:
– vermoeidheidsklachten (chronisch).
– fybromyalgie 
– ziekte van lyme
– Pfeifer (post virale belastingen)
– CFS (Chronisch vermoeidheid syndroom)
– Electro Hyper Sensibiliteit
– TBE (Tick Born Encefalitis)
– enz… 


Auto-immuunziektes en vermoeidheidssyndromen zijn vaak complexe vraagstukken.
Dat vraagt om een goed doordachte behandelstrategie.

Maatwerk dus!!
Want ieder mens is uniek!

Lees meer over deze onderwerpen elders op mijn BLOG-pagina.