Orthomoleculaire aanpak bij lyme

Door teken overdraagbare infectie-ziekten nemen hand over in aantal toe en nemen een speciale plaats in binnen de verzameling van auto-immuunziekten. Het standaard diagnose-middel Elisa schiet in 23% van de onderzoeken tekort volgens de website van het RIVM. (Bron RIVM 2016). Helaas is ook de afwezigheid van een ‘rode kring’ na een tekenbeet is geen 100% garantie dat er geen …

Orthomoleculaire aanpak bij lyme Lees verder »

Infectie- en autoimmuunziekten

Ik noem deze 2 groepen hier samen omdat ik in de praktijk vaak mensenzie die een auto-immuunaandoending hebben. Vaak heeft deze zich geopenbaard na een doorgemaakte infectie-ziekte.  Ondanks dat vaak wordt aangenomen dat deze infectie-ziekte is ‘doorgemaakt’kan deze nog een grote invloed hebben op de gezondheid, ook al is deze in het bloedvaak niet meer aantoonbaar met …

Infectie- en autoimmuunziekten Lees verder »

Post Viraal Syndroom

Hoe blijven we gezond na de corona-crisis? Gepost 2020/04/10 Post Viraal Syndroom: over gezondheid na een virale-infectie Post Viraal Syndroom (PVS)Herstellen na een virusinfectie (zoals Corona) In de praktijk zie ik geregeld cliënten die na het doormaken van eenvirusinfectie over een langere periode allerlei klachten/symptomenhebben ontwikkeld: meestal ontsteking-gerelateerde klachten. Het ontwikkelen van klachten over een langere …

Post Viraal Syndroom Lees verder »

Voorkomen is beter dan genezen

Gepost 2020/01/12 Over het nut van preventie PreventieRegeren is vooruitzien. Maar hoe zit dat met onze gezondheid? Preventie is het toverwoord. We doen het al met ons gebit en d.m.v. een aantal bevolkingsonderzoeken. Maar wat als je buiten de selectie-groep van zo’n onderzoek valt of je wilt meer informatie over je gezondheid dan er geboden wordt? …

Voorkomen is beter dan genezen Lees verder »

Homocysteïne als voorspeller van hart en vaatziekten

De meest gemeten markers voor het in kaart brengen van de risico’s op hart- en vaatziekten zijn de bekende cholesterolwaarden, vaak aangevuld met glucose en tri-glyceriden, HbA1C en verschillende waarden voor lever en nieren. In de praktijk zie ik op de laboratorium-uitslagen die cliënten meenemen slechts zelden dat er ook gekeken wordt naar de waarde van homocysteïne …

Homocysteïne als voorspeller van hart en vaatziekten Lees verder »

Wat is polyfarmacie?

In de media valt steeds vaker het begrip polyfarmacie. Een nieuw begrip wat staat als aanduiding van klachten welke kunnen ontstaan wanneer men meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd gebruikt. Vooral de ouderen en jonge chronisch zieke mensen kunnen te maken krijgen met polyfarmacie. In een onderzoek van het RIVM wordt verondersteld dat ongeveer 45% van de kwetsbare …

Wat is polyfarmacie? Lees verder »

Electro Hyper Sensibel (EHS)

EHS en electro-smog In mijn praktijk zie ik regelmatig mensen die zonder ze het weten te maken hebben met belastende factoren uit hun directe woon/werk/slaap-omgeving.Aanleiding voor een consult betreft vaak een hulpvraag voor compleet andere klachtenmaar na onderzoek blijkt er toch een relatie tussen beiden te bestaan. Opvallend is dat de klachtenpatronen vaak thuishoren in de …

Electro Hyper Sensibel (EHS) Lees verder »